Benicadim: Centre educatiu

Naixement del CEIP Benicadim

    El col·legi d’Educació Infantil i Primària CEIP “Benicadim” de Beniarbeig naix arran del Pla de Desenrotllament Econòmic i Social per als anys 1964-1967 com a conseqüència de la necessitat manifesta que la localitat de Beniarbeig tenia en matèria educativa.

    La Inspecció Provincial d’Alacant entenia, ja des de 1963, que les instal·lacions existents en la localitat, antigues i de caràcter privat, requerien d’una ràpida remodelació per seguretat i higiene. De tal manera que va ser decisió última incloure a Beniarbeig dins del Pla Nacional de Construcció d’Escoles de 1964 perquè unes noves instal·lacions donaren solució a la necessitat d’unes escoles graduades i modernes.

       La realitat es va materialitzar en 1965 quan un nou col·legi s’erigia en la part nord del nucli urbà amb quatre unitats i amb quatre vivendes de residència de mestres per a donar cobertura a la colònia estudiantil que el municipi de Beniarbeig demandava. 


 
 
Comments