MENJADOR‎ > ‎

Preus menjador 14-15

PREUS MENJADOR 14-15


PAGAMENT DE MENJADOR I TIQUETS

Preus de menjador 2014-2015.

Alumnes fixes sense beca: 4,22 € per dia.

Alumnes fixes amb beca del 70%: 1,46 € per dia.

Alumnes fixes amb beca del 100%: 0,28 € per dia.

Alumnes de tiquet: 5,20 € per dia.

5,20 € per tiquet en el Banc Sabadell al compte de l’escola 0081 1086 210001011506

D´aquesta manera els preus per mesos seran els següents:

Alumnes sense beca

Octubre

21 dies

88,62 €

Novembre

20 dies

84,40 €

Desembre

15 dies

63,3 €

Gener

18 dies

75,96 €

Febrer

19 dies

80,18 €

Març

20 dies

84,40 €

Abril

13 dies

54,86 €

Maig

20 dies

84,40 €


Alumnes amb beca del 70%

Octubre

21 dies

30,66 €

Novembre

20 dies

29,2 €

Desembre

15 dies

21, 9 €

Gener

18 dies

26,28 €

Febrer

19 dies

27,74 €

Març

20 dies

29,2 €

Abril

13 dies

18,98 €

Maig

20 dies

29,2 €


Alumnes amb beca del 100%

Octubre

21 dies

5,88 €

Novembre

20 dies

5,6 €

Desembre

15 dies

4,2 €

Gener

18 dies

5,04 €

Febrer

20 dies

5,6 €

Març

20 dies

5,6 €

Abril

13 dies

3,64 €

Maig

20 dies

5,6 €

El pagament dels alumnes fixes es realitzarà mitjançant pagament domiciliat. L’escola emetrà, la 

primera quinzena de cada mes la remesa de cobrament corresponent per avançat.


De les minutes no consumides per alumnes fixes sense beca es tornaran 3 € per dia, sempre que 

aquesta falta siga justificada amb anterioritat. Aquesta quantitat serà tornada a final de curs prèvia 

sol·licitud/reclamació. 

Comments